Thời gian mở cửa của shop:
Thứ 2 đến thứ 6: 8h00 đến 20h30. Lưu ý: Nếu qua truoc 9h hoặc sau 18h thi bạn gọi điện cho shop trươc khi qua .
Thứ 7 và chủ nhật: 8h00 đến 17h. Lưu ý: Nếu qua sau 13g thì bạn gọi điện cho shop truoc khi qua .